Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1438/TCHQ-GSQL năm 2020 về một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1438/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 10/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/TCHQ-GSQL
V/v một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định số 85/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020); Liên quan đến quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về thông quan hàng hóa:

a) Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan, nếu người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định và hàng hóa đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 23; điểm a, điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP thì được thông quan.

b) Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm b khoản 2a và điểm b khoản 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018), cơ quan hải quan kiểm tra đối chiếu thông tin về số, ngày của Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đã được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và tờ khai hải quan điện tử để thực hiện việc thông quan hàng hóa, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp bản giấy.

Danh sách các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại điểm b khoản 2a và điểm b khoản 2b Điều 7 đã thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tra cứu trên website www.vnsw.gov.vn

c) Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP, trường hợp số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu nhiều hơn so với số lượng đã khai trên tờ khai hải quan nhưng là hàng hóa đồng nhất, cùng nhà nhập khẩu, cùng xuất xứ, cùng nhà sản xuất, được vận chuyển trên cùng phương tiện vận tải, cùng vận tải đơn, nếu kết quả kiểm tra chuyên ngành của tờ khai kết luận đạt chất lượng nhập khẩu thì cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại khoản 3 hoặc điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/NĐ-CP).

2. Quy định về đưa hàng về bảo quản

Ngoài các trường hợp không được đưa về bảo quản theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/NĐ-CP), trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu phát hiện hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành có dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; hoặc có thông tin do các Bộ, ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành cung cấp về việc hàng hóa dự kiến nhập khẩu có dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc xác định hàng hóa nhập khẩu cùng chủng loại với mặt hàng bị kiểm tra trong lưu thông không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cơ quan hải quan không cho đưa hàng về bảo quản, đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan kiểm tra chuyên ngành lưu ý.

3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung khác, như: thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Cục CNTT &TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1438/TCHQ-GSQL năm 2020 về một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109