Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1418/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/TCHQ-GSQL
V/v: Thanh khoản HĐGC không khai NPL tự cung ứng đúng qui định.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 489/HQTP-GC ngày 23/03/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh khoản hợp đồng gia công không khai nguyên phụ liệu đúng qui định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ hướng dẫn tại công văn số 2348/TCHQ-GSQL ngày 31/05/2006 của Tổng cục Hải quan để áp dụng thanh khoản đối với hợp đồng gia công có nguyên phụ liệu cung ứng không đúng qui định.

Tổng cục Hải quan lưu ý khi thanh khoản các hợp đồng gia công có nguyên phụ liệu cung ứng không đúng qui định, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cần trú trọng kiểm tra, đối chiếu kỹ hồ sơ, chứng từ hải quan để phát hiện doanh nghiệp có hành vi hợp thức hóa việc xuất khống, xuất thiếu hàng hóa so với khai trên tờ khai xuất khẩu, đặc biệt là kiểm tra, đối chiếu định mức gia công doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu kết luận doanh nghiệp khai nguyên phụ liệu cung ứng không đúng qui định thì xử lý theo hướng dẫn tại điểm 3b, công văn số 2348/TCHQ-GSQL.

Nội dung công văn số 489/HQTP-GC mới chỉ đề cập đến việc giải quyết đối với các hợp đồng gia công không có dấu hiệu xuất khống, xuất thiếu hàng hóa so với khai trên tờ khai xuất khẩu chưa đề cập đến định mức gia công doanh nghiệp khai như thế nào.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1418/TCHQ-GSQL ngày 09/03/2007 về thanh khoản hợp đồng gia công không khai nguyên phụ liệu tự cung ứng đúng quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!