Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1407/TCHQ-ĐTCBL xử lý hàng nhập lậu giả mạo về SHTT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1407/TCHQ-ĐTCBL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 16/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/TCHQ-ĐTCBL
V/v xử lý hàng nhập lậu giả mạo về SHTT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua khảo sát của Cục Điều tra CBL về tình hình thực thi bảo vệ quyền SHTT và phản ánh của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về tồn tại trong công tác xử lý hàng hóa nhập lậu bị các lực lượng Hải quan bắt giữ có nghi vấn là hàng giả mạo về SHTT (theo quy định tại Điều 213, Luật SHTT năm 2005). Nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh chống xâm phạm quyền SHTT trong lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong công tác xử lý hàng vi phạm là hàng hóa giả mạo về SHTT như sau:

1. Trong quá trình xử lý hàng hóa vi phạm, nếu phát hiện hàng hóa bị bắt giữ có dấu hiệu là hàng giả mạo về SHTT (hàng hóa nằm trong danh mục nhãn hiệu hàng hóa đã có yêu cầu kiểm tra, giám sát liên quan đến SHTT theo thông báo của Cục Điều tra chống buôn lậu hoặc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố), cơ quan Hải quan căn cứ các bước nghiệp vụ trong quy trình thực thi bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để xác định hàng giả mạo về SHTT.

2. Việc xử lý hàng nhập lậu giả mạo về SHTT, yêu cầu đơn vị căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định XPVPHC về sở hữu công nghiệp và số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 về XPVPHC trong lĩnh vực văn hóa - thông tin của Chính phủ để xử lý theo thẩm quyền và đúng các quy định hiện hành.

3. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ trực thuộc rà soát lại việc xử lý hàng nhập lậu thời gian qua tại đơn vị, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những trường hợp xử lý không đúng quy định (nếu có), đồng thời quán triệt tới các đơn vị trực thuộc nội dung tại văn bản này để thực hiện thống nhất, nghiêm túc.

4. Yêu cầu các đơn vị báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra CBL) đề nghị hỗ trợ và vướng mắc phát sinh (kèm đề xuất ý kiến) trong quá trình triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để t/hiện)
- Vụ PC (để phối hợp)
- Lưu VT, ĐTCBL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1407/TCHQ-ĐTCBL xử lý hàng nhập lậu giả mạo về SHTT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41