Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13903/BTC-QLCS trang bị phương tiện chuyên dùng cho lực lượng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13903/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 12/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13903/BTC-QLCS
V/v trang bị phương tiện chuyên dùng cho lực lượng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo 127/TW

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5721/VPCP-KTTH ngày 01/8/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến về việc mua sắm phương tiện, thiết bị chuyên dùng cho lực lượng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của Ban Chỉ đạo 127/TW được thực hiện như sau:

1. Để có cơ sở thực hiện việc mua sắm tài sản, đề nghị Ban Chỉ đạo 12/TW hướng dẫn các đơn vị có đề nghị mua sắm tài sản rà soát chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng phục vụ công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở đó đối chiếu với số lượng, chủng loại, chất lượng xe ôtô hiện có để xác định cụ thể số xe ôtô cần bổ sung, thay thế. Trường hợp đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền quy định số lượng, chủng loại xe ôtô chuyên dùng thì đơn vị có trách nhiệm xác định nhu cầu trang bị (về số lượng, chủng loại) xe ôtô, báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 và Nghị định số 106/2009/CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ xem xét, quyết định; cụ thể:

- Đối với cơ quan thuộc trung ương quản lý: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương quyết định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính;

- Đối với cơ quan thuộc địa phương quản lý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

- Đối với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng: Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong các cơ quan, đơn vị vũ trang nhân dân.

2. Đối tượng là đơn vị đủ điều kiện mua sắm mới hoặc thay thế xe ôtô chuyên dùng, các tài sản khác đã được bố trí kinh phí mua sắm trong dự toán ngân sách năm 2012; được chuyển kinh phí mua sắm trong dự toán ngân sách năm 2011 sang năm 2012 hoặc nguồn thu từ hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại còn đến năm 2012 đủ để mua sắm tài sản thì thực hiện mua sắm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012.

3. Trường hợp đơn vị chưa được bố trí dự toán kinh phí mua sắm năm 2011 và 2012 hoặc nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không đủ để mua sắm tài sản, đề nghị Ban Chỉ đạo 127/TW hướng dẫn các đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vào dự toán ngân sách và cân đối từ nguồn thu xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2013 và những năm tiếp theo.

4. Nguồn kinh phí mua 01 xe hai cầu cho Ban Chỉ đạo 127/TW, đề nghị Ban Chỉ đạo 127/TW đưa vào dự toán ngân sách năm 2013.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Ban Chỉ đạo 127/TW được biết, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì phối hợp kịp thời với Bộ Tài chính để tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, NN&PTNT, Công an, Quốc phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ HCSN, PC;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13903/BTC-QLCS trang bị phương tiện chuyên dùng cho lực lượng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17