Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1389/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 1389/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1389/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty LD TNHH FLEXCON Việt Nam

 

Trả lời công văn số 002-12/FLEXCON/2005/CV ngày 23/12/2005 của Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/tt-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên, xí nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu Việt An ký hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu số COM05007/VIETAN/FLEXCON ngày 15/5/2005 với Công ty TNHH Flexcon Hồng Kông nhưng sau đó, theo chỉ định của Công ty TNHH Flexcon Hồng Kông, đã giao số nguyên phụ liệu nhập khẩu của mã hàng MC07(5) trong hợp đồng để sản xuất 3041 sản phẩm cho Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam (thủ tục giao, nhận công hàng hóa xuất khẩu theo phụ lục số 03 kèm theo hợp đồng số COM/05008/JV/STONEFASHION ngày 7/5/2005 đã ký giữa Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam và công ty TNHH Flexcon Hồng Kông thì doanh thu gia công hàng xuất khẩu của mã hàng MC07 (5) bao gồm 3041 sản phẩm nêu trên của Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện, thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Hải quan (để theo dõi);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1389/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210