Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1375/TM-KHTK ngày 15/04/2002 của Bộ Thương mại về vệc góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam 2001-2010

Số hiệu: 1375/TM-KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 15/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1375/TM-KHTK
V/v góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam 2001-2010”

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

 

Phúc công văn số 1699/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2002 của Quý Cơ quan về việc góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, sau khi nghiên cứu bản Dự thảo của Quý Cơ quan, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

I. Nhất trí cơ bản với nội dung, bố cục và số lượng các Điều trong dự thảo Quyết định.

II. Một số góp ý cụ thể về nội dung:

1. Về “Định hướng phát triển một số lĩnh vực chủ yếu” (từ trang 2):

- Tại mục a (trang 2): nên đưa điểm thứ 4 của mục này “Đánh giá thực trạng các sản phẩm du lịch Việt Nam” vào phần giải pháp, vì đây thực chất không phải là một định hướng phát triển mà là một giải pháp.

- Tại mục b (trang 3): đề nghị bổ sung vào điểm thứ nhất của mục này thành “Chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch dưới nhiều hình thức cả trong và ngoài nước trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin khác có thể”, vì ngoài việc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch, còn rất nhiều các kênh thông tin quan trọng khác mà chúng ta có thể khai thác để thực hiện tốt công tác này như thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, các hoạt động của Việt kiều...

- Tại mục c (trang 3): Đề nghị sửa lại nội dung của điểm thứ nhất tại mục này cho rõ ràng và chính xác hơn, cụ thể sửa thành “Đổi mới các cơ chế và chính sách đầu tư, đặc biệt là đầu tư phát triển các khu du lịch; đầu tư phát triển các loại hình du lịch; đầu tư xúc tiến quảng bá”.

- Tại mục d (trang 4): Đề nghị bổ sung vào điểm thứ nhất của mục này cho đầy đủ và toàn diện hơn, cụ thể sửa thành “Củng cố và mở rộng hợp tác du lịch với các nước, các vùng lãnh thổ, các cộng đồng, các tổ chức và cá nhân nước ngoài...”.

2. Về “Những giải pháp chủ yếu” (từ trang 7):

- Tại mục a (trang 7): Đề nghị bỏ từ “lên” trong nội dung điểm thứ nhất của mục này thành “Thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch tương ứng với chức năng, nhiệm vụ ngành kinh tế mũi nhọn...”.

- Tại mục b (trang 8):

+ Đề nghị bỏ từ “cơ chế” trong tiêu đề mục b và sửa thành “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách”, vì tại mục a phần này đã được đề cập tới nội dung “cơ chế quản lý”.

+ Đề nghị sửa lại nội dung điểm thứ nhất trong mục này như sau: “Chính sách tài chính: Ưu tiên mức thuế suất nhập khẩu đối với các trang thiết bị du lịch mà trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa ngành du lịch bằng các mức thuế suất nhập khẩu tư liệu sản xuất; ưu tiên miễn giảm, cho chậm nộp thuế, giảm tiền thuê đất, ưu tiên lãi suất vốn vay đầu tư đối với các dự án ưu tiên...”.

3. Ngoài ra, một số từ ngữ sử dụng trong bản Dự thảo còn gây khó hiểu cho người đọc, nếu có thể đề nghị được sửa lại, ví dụ các từ và cụm từ như “trung tâm đồng vị”, “Á vùng”...

Trên đây là một số ý kiến đóng góp của Bộ Thương mại đối với bản Dự thảo, kính gửi Quý Cơ quan để nghiên cứu, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1375/TM-KHTK ngày 15/04/2002 của Bộ Thương mại về vệc góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam 2001-2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status