Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1366TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1366TCT/ĐTNN
V/v: thuế GTGT đối với hàng  xuất khẩu sang Campuchia

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần hữu hạn dây và cáp điện Taya Việt Nam

Trả lời công văn số 050301/CV ngày 1/3/2005 của Công ty cổ phần hữu hạn dây và cáp điện Taya (Việt Nam) về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.1 Mục II Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng đã thực tế xuất khẩu, trong đó việc thanh toán đối với hàng hóa xuất khẩu phải được thực hiện qua Ngân hàng.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 của Bộ Tài chính thì việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu có thể được thanh toán quan tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại Ngân hàng ở Việt Nam.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp của Công ty trong năm 2003 có xuất khẩu hàng sang Campuchia nhưng việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu được khách hàng thanh toán bằng tiền mặt tại Công ty tại Việt Nam vì vậy số hàng này không đáp ứng đầy đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Kể từ ngày Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 5/1/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành, nếu các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu ngoại tệ tự do chuyển đổi và đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2005/TT-BTC ngày 14/1/2005 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty cổ phần hữu hạn dây và cáp điện Taya Việt Nam được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Phó Tổng Cục trưởng
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1366 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.770

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!