Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1358/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về chính sách thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Số hiệu: 1358/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1358/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục tin học và thống kê tài chính  

 

Trả lời công văn ngày 21/11/2005 của Công ty TNHH Bài Thơ Đà Nẵng do Cục Tin học và Thống kê Tài chính chuyển đến hỏi về chính sách thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán đại lý:

Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/TT-BTC ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa oh62ng thu được từ hoạt động đại lý.

Cơ sở bán đại lý đúng giá theo quy định của bên chủ hàng hưởng hoa hồg nếu bán thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bài Thơ Đà Nẵng là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của Bên giao hàng đại lý; Đối với Khoản hoa hồng được hưởng, công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý là tiền hoa hồng được hưởng chưa có thế GTGT.

Công ty phải kê khai doanh số, thuế GTGT của hàng hóa nhận đại lý và hàng đại lý bán ra; doanh số, thuế GTGT tính trên Khoản tiền hoa hồng đại lý được hưởng; doanh số, thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra khác (nếu có) theo mẫu số 01/GTGT (tờ khai thuế GTGT) để phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát, quyết toán thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh làm đại lý.

2- Về hóa đơn, chứng từ đối với hàng bán đại lý:

Căn cứ quy định tại Điểm 5.6 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Khi Công ty TNHH Bài Thơ Đà Nẵng bán hàng đại lý, Công ty phải xuất hóa đơn giao cho khách hàng theo đúng giá bán do Bên giao hàng đại lý quy định được ghi trong hóa đơn Bên giao hàng đại lý xuất cho đại lý, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng) gửi về cơ sở có hàng hóa giao đại lý để cơ sở giao hàng đại lý lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ, bàng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày 1 lần; trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Tin học và Thống kê Tài chính trả lời Công ty./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Đà Nẵng
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1358/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về chính sách thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250