Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1358/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng TĂCN nhập khẩu

Số hiệu: 1358/CV-NN-T¡CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Kim Giao
Ngày ban hành: 26/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1358/CV-NN-T¡CNV/v
Chất lượng TĂCN nhập khẩu  

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty Nestlé (Thai) Ltd. tại Đồng Nai

 

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản số 01-04/CV-NT-KNKL ngày 03/09/2004 của Văn phòng về việc xin đăng ký khảo nghiệm phân tích chất lượng hàng nhập khẩu là thức ăn chăn nuôi. Sau khi xem xét văn bản, hồ sơ kỹ thuật, phân tích kiểm tra chất lượng mẫu, Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Các mặt hàng thức ăn chăn nuôi nêu dưới đây:

STT

Tên TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Công dụng

Hãng, nước sản xuất

1

PROPLANÒ
(Puppy Original Chicken & Rice Eormula)

059-10/04-NN

- Dạng viên, màu nâu nhạt.
Túi hoặc bao:
907g (21b.);
9,07 kg (20 1b.);
3,63 kg (8 1b.);
17 kg (37,5 1b).

Thức ăn hỗn hợp cho chó con

Nestlé Purina PetCare Company, USA (Mỹ)

2

PROPLANÒ
(Performance Chicken & Rice Formula)

060-10/04-NN

- Dạng viên, màu nâu nhạt.
Túi hoặc bao:
907g (2lb.);
9,07 kg (20 lb.);
3,63 kg (8 lb.);
17 kg (37,5 lb).

Thức ăn hỗn hợp cho chó trưởng thành

Nestlé Purina PetCare Company, USA (Mỹ)

3

PROPLANÒ
(Puppy – Small Breed Formula)

061-10/04-NN

- Dạng viên, màu nâu nhạt.
Túi hoặc bao:
907g (2lb.);
9,07 kg (20 lb.);
3,63 kg (8 lb.);
17 kg (37,5 lb).

Thức ăn hỗn hợp cho chó con

Nestlé Purina PetCare Company, USA (Mỹ)

có chất lượng phù hợp với các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thức ăn cho gia súc, gia cầm và sẽ được đưa vào “Danh Mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam”.

2. Hàng nhập về phải đảm bảo đúng chất lượng như hồ sơ đã đăng ký

3. Hàng bán ra thị trường phải có nhãn bằng tiếng Việt Nam đính kèm.

4. Văn phòng phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1358/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng TĂCN nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status