Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1341/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu

Số hiệu: 1341/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1341/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hà Nội 
- Cục hải quan Tp. Hải Phòng 
- Công ty vật tư thiết bị và toàn bộ (MATEXIM) 
- Chi nhánh công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất 
Thuộc Bộ Quốc phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn khiếu nại của Công ty Vật tư thiết bị và toàn bộ (Matexim) và Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc Phòng) về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT/BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát; Thông tư số 113/2005/TT/BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Trong khi chờ kết luận cuối cùng của Tổng Cục Hải quan, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty Vật tư thiết bị và toàn bộ (Matexim) và chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc Phòng), đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế đến hết ngày 30/06/2006 đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các Công ty nêu trên với điều kiện các Công ty này chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan hải quan đối với mặt hàng xe máy SH 150 nhập khẩu. Thời hạn ân hạn thuế đối với các lô hàng mới phát sinh Công ty Vật tư thiết bị và toàn bộ và Chi nhánh công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2.1 và điểm 2.2 mục III, phần C Thông tư số 113/2005/TT/BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính nếu các Công ty này chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan hải quan đối với mặt hàng xe máy.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty vật tư thiết bị và toàn bộ (Matexim), Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc Phòng) được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1341/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200