Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1340/QLCL-CL2 trả lời công thư S2012-061/BARVN do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1340/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 16/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QLCL-CL2

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

Ông Alberto Cerdán
Tham tán Kinh tế và Thương mại
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam

 

Trả lời công thư số S2012-061/BARVN ngày 25/7/2012 của Ông về việc cập nhật mã số các cơ sở sản xuất của Tây Ban Nha trong Danh sách cơ sở sản xuất sản phẩm có nguồn gốc động vật xuất khẩu vào Việt Nam theo quy định của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT , Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) có ý kiến như sau:

1. NAFIQAD đồng ý cập nhật mã số mới của các doanh nghiệp theo như đề nghị của Ông.

2. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Tây Ban Nha xuất khẩu vào Việt Nam cũng như thuận lợi trong việc kiểm soát của Các cơ quan thẩm quyền Việt Nam, NAFIQAD chấp thuận cho các lô hàng của Tây Ban Nha mang mã số cũ nhập khẩu vào Việt Nam đến hết ngày 31/12/2012.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Thú y (để p/hợp);
- Lưu: VT, CL2, CL1.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1340/QLCL-CL2 trả lời công thư S2012-061/BARVN do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70