Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1327/BKHĐT-PTDN năm 2019 hướng dẫn thủ tục đăng ký trở thành nhà đầu tư đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD theo hình thức BOO do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1327/BKHĐT-PTDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 05/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/BKHĐT-PTDN
V/v trả lời kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn T&T

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn T&T
(2a, Phạm Sư Mạnh, thành phố Hà Nội)

Trả lời kiến nghị của Công ty về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng ký trở thành nhà đầu tư đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD theo hình thức BOO, vị trí tại tỉnh Bắc Ninh (gửi kèm Công văn số 462/VPCP-ĐMDN ngày 16/1/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ), trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với thủ tục lựa chọn nhà đầu tư:

Hợp đồng BOO là loại hợp đồng thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP quy định: “Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOO) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu và được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Do đó, liên quan đến trình tự, thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án PPP; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2. Về chính sách và thủ tục thuê đất đầu tư xây dựng dự án: đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư khi thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD cần triển khai đầu tư theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin gửi Công ty CP Tập đoàn T&T biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPC
P (để công khai trên Cổng TTĐT);
- VCCI (để tổng hợp);
- Các đơn vị: PC; KTDV; KCHT; QLĐT;
- Lưu: VT
, PTDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1327/BKHĐT-PTDN năm 2019 hướng dẫn thủ tục đăng ký trở thành nhà đầu tư đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD theo hình thức BOO do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


96

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210