Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1288/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ CFS đưa vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

CN Công ty CP giao nhận vận tải ngoại thương tại Hải Phòng
(Địa chỉ: số 208 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, quận Hải AN, TP. Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 2901-13/CV-MSSVNT ngày 29/01/2013 của Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương tại Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

Căn cứ điểm b và c khoản 1 Điều 41 Luật Hải quan năm 2005 quy định về hàng hóa chuyển cửa khẩu và điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định các trường hợp được chuyển cửa khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho CFS do Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý được chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan ngoài khu vực cửa khẩu; Thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty CP giao nhận vận tải ngoại thương tại Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1288/TCHQ-GSQL ngày 14/03/2013 về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ CFS đưa vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.433

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80