Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1278/TM-MNBG năm 2006 đính chính Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới kèm Quyết định 08/2006/QĐ-BTM do Bộ Thương mại

Số hiệu: 1278/TM-MNBG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hồ Quốc Phi
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1278/TM-MNBG
V/v Đính chính Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới của Bộ thương mại kèm Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 01 năm 2006

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các vụ cục các sở thương mại có liên quan  

 

Ngày 26 tháng 01 năm 2006, Bộ Thương mại ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới. Trong quá trình đánh máy và in ấn có một số sai sót.

Danh Mục đính chính được gửi kèm theo đây, kính mong các cơ quan hữu quan chỉnh sửa vào Quy chế kèm Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/1/2006 của Bộ Thương mại.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT, MNBG

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THƯƠNG MẠI
MIỀN NÚI & MẬU DỊCH BIÊN GIỚI
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Hồ Quốc Phi

 

 

 

DANH MỤC

Đính Chính

STT

Số trang, dòng

Đã in

Sửa lại

1

Trang 5, dòng thứ nhất từ dưới lên

Múa

Mua

2

Trang 5, dòng thứ 7 từ dưới lên

Mầu số 2b

Mẫu số 2b

3

Trang 5, dòng thứ 21 từ dưới lên

Mầu số 2a

Mẫu số 2a

4

Trang 7, dòng thứ 21 từ dưới lên

Chương V

Chương VI

5

Trang 8, dòng thứ 26 từ dưới lên

Nơi đang…

Nơi đăng…

6

Trang 9, dòng thứ 26 từ dưới lên

Nơi đang…

Nơi đăng…

7

Trang 9, dòng thứ 35 từ dưới lên

ban ban

ban

8

Trang 10, dòng thứ 8 từ dưới lên

Nơi đang…

Nơi đăng…

9

Trang 11, dòng thứ 7 từ dưới lên

Nơi đang…

Nơi đăng…

10

Trang 12, dòng thứ 3 từ dưới lên

IV

V

11

Trang 12, dòng thứ 20 từ dưới lên

Số: STM

Số: /STM

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1278/TM-MNBG năm 2006 đính chính Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới kèm Quyết định 08/2006/QĐ-BTM do Bộ Thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250