Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1208/AM-TM ngày 03/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong UBHH Việt - Mỹ

Số hiệu: 1208/AM-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 03/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1208/AM-TM
V/v: Thành lập Phân ban Việt Nam trong UBHH Việt - Mỹ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Tiếp theo Công văn 487/TM-AM ngày 05/02/2002 và Công văn số 1078/AM-TM ngày 25/03/2002 của Bộ Thương mại, về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là “Uỷ ban”), Bộ Thương mại xin giải trình bổ sung một số điểm sau:

1. Về chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban - Phân ban:

Theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Uỷ ban có nhiệm vụ giám sát việc thực thi Hiệp định và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, cụ thể là:

A. Theo dõi và bảo đảm việc thực thi Hiệp định, xem xét các phương thức cải thiện quan hệ thương mại giữa các Bên, và đưa ra các khuyến nghị để đạt được các mục tiêu của Hiệp định;

B. Bảo đảm một sự cân bằng thoả đáng các thoả nhượng trong thời hạn hiệu lực của Hiệp định;

C. Là một kênh thích hợp để các Bên tiến hành tham vấn theo yêu cầu của một Bên để thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc giải thích hoặc thực thi Hiệp định;

D. Tìm kiếm và đề xuất khả năng nâng cao và đa dạng các quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước, và

E. Xác định ưu tiên sự trợ giúp kỹ thuật liên quan tới việc thực thi các quy định của Hiệp định.

Phân ban của mỗi Bên là cơ quan tổng hợp điều phối nội bộ của mỗi Bên, và phối hợp với Phân ban của Bên kia trong việc thực hiện các chức năng nêu trên.

2. Về cơ cấu và thành phần Phân ban Hoa Kỳ:

Phía Hoa Kỳ xây dựng cơ cấu và thành phần Phân ban Hoa Kỳ như sau:

- Chủ tịch Phân ban: Đại sứ Huntsman - Phó Đại diện thương mại Hoa Kỳ.

- Thư ký Phân ban: Bà Elena Bryan - Giám đốc, phụ trách thị trường Đông Dương và ấn Độ.

- Đại diện các Bộ ngành: Chuyên gia cao cấp của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại. Tuỳ theo từng vấn đề có liên quan trong Hiệp định, các Bộ ngành khác của Hoa Kỳ (Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Hải quan, v.v...) có thẻ tham gia hoạt động của Uỷ ban ở cấp chuyên viên.

3. Về thời gian họp Phiên đầu của Uỷ ban:

Như đã báo cáo tại Công văn số 1078/AM-TM ngày 25 tháng 03 năm 2002, Phí Hoa Kỳ đề xuất tiến hành phiên đầu vào tuần thứ hai của tháng 5 (từ 6-10/05/2002). Bộ Thương mại thấy có thể chấp thuận, chủ yếu nhằm:

- Hình thành Uỷ ban Hỗn hợp và đưa vào hoạt động;

- Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ;

- Đấu tranh trên những vấn đề ta quan tâm (thủy sản, dệt may v.v...).

Bộ Thương mại kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến quyết định./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI




Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1208/AM-TM ngày 03/04/2002 của Bộ Thương mại về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong UBHH Việt - Mỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.957
DMCA.com Protection Status