Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1200 TM/KHTK ngày 02/04/2002 của Bộ Thương mại về việc đánh giá hoạt động của Tổ Nghiên cứu xúc tiến và Điều hành thị trường

Số hiệu: 1200 TM/KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 02/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1200 TM/KHTK
V/v đánh giá hoạt động của Tổ NCXT và Điều hành TTTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

 

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 1365/VPCP-KTTH ngày 20/3/2002, về đánh giá hiệu quả và nội dung hoạt động của Tổ Nghiên cứu xúc tiến và Điều hành thị trường trong nước (gọi tắt là Tổ), Bộ Thương mại xin có một số ý kiến như sau:

1. Tổ do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, Thứ trưởng Bộ Thương mại làm Tổ phó, cùng các thành viên là các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ban vật giá Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế, đã hoạt động được 3 năm và theo hình thức kiêm nhiệm. Bộ Thương mại thấy rằng, thành phần và hình thức hoạt động của Tổ như hiện nay là thích hợp.

2. Nội dung hoạt động của Tổ:

- Tổ hoạt động theo quy chế, quy định họp hàng tháng (không kể trường hợp đột xuất). Quy định này là phù hợp với tình hình tổ chức thu thập, xử lý thông tin của các Bộ/Ngành và được các thành viên tham gia Tổ chấp nhận. Bộ Thương mại thấy rằng, số lần họp như hiện nay là thích hợp, tuy nhiên có thể thay đổi lại là: đối với họp phân tích tổng quan tình hình thị trường và đưa ra kiến nghị với Chính phủ, nên quý/lần, các tháng còn lại họp theo chuyên đề và tập trung vào các vấn đề nổi cộm trên thị trường và quản lý nhà nước hoạt động thương mại.

- Về nội dung các cuộc họp: cơ bản là phù hợp và đánh giá chung là có chất lượng. Tuy nhiên nếu tăng cường thêm các cuộc họp chuyên đề, đặc biệt đề là chuyên đề về quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, thì nội dung các cuộc họp sẽ toàn diện và sâu sắc hơn.

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ:

- Trong điều kiện tổ chức thông tin hiện nay ở các Bộ/Ngành còn có nhiều bất cập, hình thức hoạt động của Tổ đã góp phần hỗ trợ các Bộ/Ngành thông tin về thị trường và thương mại.

- Kết quả các cuộc họp Tổ đã giúp Bộ Thương mại có thêm những nhận định về hoạt động thương mại và các hoạt động liên quan đến thương mại từ các Bộ/Ngành, từ đó giúp Bộ Thương mại phối hợp, tổ chức tốt hơn việc quản lý nhà nước về thương mại.

- Tại các cuộc họp, trên cơ sở phân tích của các chuyên gia liên ngành, Tổ đã thống nhất được những nhận định có căn cứ liên ngành về thực trạng thị trường và đề xuất được một số vấn đề thiết thực với Thủ tướng Chính phủ về chính sách điều hành hoạt động thương mại, nhất là những vấn đề nổi cộm. Tuy nhiên, những đề xuất của Tổ với Chính phủ trong thời gian qua có lúc còn hạn chế về tính thời gian và còn phụ thuộc vào ý kiến của các Bộ/Ngành (vì các thành viên tham gia đều kiêm nhiệm và chủ yếu dưới dạng chuyên gia khoa học).

Tóm lại, Bộ Thương mại thấy hoạt động của Tổ là cần thiết và có hiệu quả, tuy nhiên để phát huy vai trò của Tổ, cần khắc phục một số hạn chế nêu trên và đối với các Bộ/Ngành có thành viên tham gia, nên cố gắng tạo thêm điều kiện (thời gian và thông tin) cho các thành viên đáp ứng tốt hơn vai trò của mình.

Bộ Thương mại xin báo cáo Văn phòng Chính phủ./.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1200 TM/KHTK ngày 02/04/2002 của Bộ Thương mại về việc đánh giá hoạt động của Tổ Nghiên cứu xúc tiến và Điều hành thị trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774
DMCA.com Protection Status