Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 120/BXD-KTXD về đơn giá thanh, quyết toán chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 120/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 120/BXD-KTXD
V/v: đơn giá thanh toán, quyết toán chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99 – Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 135/CT-KD ngày 25/4/2012 của Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99 – Bộ Quốc phòng về đơn giá thanh toán, quyết toán chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí vận chuyển phụ thuộc vào cự ly, cấp đường, phương tiện vận chuyển…và cấu thành trong đơn giá đào, đắp nền đường, do vậy:

a) Hợp đồng ký giữa Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99 – Bộ Quốc phòng và Chủ đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh như đã nêu trong công văn số 135/CT-KD ngày 25/4/2012 nên khi thanh toán Chủ đầu tư và Nhà thầu phải thương thảo lại đơn giá vận chuyển cho phù hợp.

b) Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản đã ký giữa các bên trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99 – Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 120/BXD-KTXD về đơn giá thanh, quyết toán chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.784

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49