Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1198/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe gắn máy NK

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu;
- Cục Hải quan Nghệ An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 307/CHQ-TGTT ngày 29/01/2007 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu; công văn số: 99/HQNA-NV ngày 31/01/2007 của Cục Hải quan Nghệ An về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe gắn máy hiệu Honda SH 150i; Honda SDH 125T-22A; Honda @ stream 125T-2; Honda SCR-110. Qua xem xét báo cáo của đơn vị. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ nội dung công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá đối với mặt hàng xe ôtô, xe gắn máy trong đó tại điểm 4.3 mục 4 đã hướng dẫn việc xác định giá tính thuế theo phương pháp 6 theo đó: Khi xác định trị giá tính thuế theo phương pháp này, phải tổng hợp, phân tích trên cơ sở các thông tin dữ liệu về trị giá của mặt hàng tương tự, giống hệt đã điều chỉnh, giá khai báo, giá chào bán,…để đưa ra mức giá phù hợp.

2. Đối chiếu với hướng dẫn nêu trên, việc xác định trị giá của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Hải quan Nghệ An là chưa phù hợp vì đơn vị thường chọn lô hàng có trị giá khai báo thấp nhất hoặc trị giá điều chỉnh thấp nhất để xác định trị giá trong đó nhiều lô hàng có trị giá khai báo thấp hoặc trị giá điều chỉnh thấp nhất tại các địa phương khác đã bao gồm cả yếu tố chiết khấu, giảm giá, một số lô hàng có trị giá khai báo thấp đã được điều chỉnh nhưng chưa cập nhật vào hệ thống thông tin. Mặt khác, việc khấu trừ yếu tố chiết khấu, giảm giá của Cục Hải quan Nghệ An còn chưa phù hợp với thực tế, tỷ lệ chiết khấu, giảm giá quá cao so với các địa phương khác.

Để khắc phục tình trạng xác định trị giá thấp, không phù hợp với mức giá giao dịch của mặt hàng giống hệt, tương tự hiện đang áp dụng tại các địa phương khác, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Hải quan Nghệ An nghiên cứu kỹ các văn bản về xác định trị giá do Tổng cục hướng dẫn, các thông tin dữ liệu hiện có trên hệ thống và các thông tin do Tổng cục cung cấp, để xác định trị giá tính thuế các mặt hàng xe máy nêu trên phù hợp với mức giá hiện đang áp dụng tại các địa phương khác. Trường hợp xác định trị giá tính thuế thấp hơn mức giá của mặt hàng giống hệt, tương tự đã chấp nhận trị giá khai báo hoặc điều chỉnh trị giá trước đó tại các địa phương khác thì phải báo cáo ngay về Tổng cục lý do, căn cứ, nguồn thông tin và cơ sở xác định mức giá.

3. Tổng cục cung cấp thông tin về trị giá khai báo và trị giá tính thuế của một số loại xe máy hiện đang áp dụng như sau:

- Xe Honda SCR 110 dung tích 110cc, xuất xứ Trung Quốc có trị giá khai báo là: 560 USD/chiếc; trị giá tính thuế được chấp nhận là 560 USD/c (tờ khai số: 4/NKD ngày 23/01/2007 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2).

- Xe Honda SH 150i, xuất xứ Italy có trị giá khai báo là: 2.400 USD/chiếc; trị giá tính thuế được chấp nhận là 2.400 USD/c (tờ khai số: 365/NKD ngày 12/01/2007 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1).

- Xe Honda @ Stream WH 125T-2, xuất xứ Trung Quốc có trị giá khai báo là: 650 USD/chiếc; trị giá tính thuế được chấp nhận là 650 USD/c (tờ khai số: 105/NKD ngày 05/10/2006 tại Chi cục Hải quan Cảng Kỳ Hà).

- Xe Honda SDH 125T-22A, xuất xứ Trung Quốc có trị giá khai báo là: 600 USD/chiếc; trị giá tính thuế được chấp nhận là 600 USD/c (tờ khai số: 106/NKD ngày 05/10/2006 tại Chi cục Hải quan Cảng Kỳ Hà).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các Tỉnh, TP (để t/hiện)
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1198/TCHQ-KTTT ngày 15/02/2007 xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe gắn máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!