Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1186/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 1186/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 218/HQHN-NV ngày 21/02/2008 của Cục Hải quan Tp Hà Nội về vướng mắc C/O mẫu D số tham chiếu 012232 do Thái Lan cấp ngày 25/12/2007, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Mục B Phụ lục 2 về thủ tục cấp C/O mẫu D trong Quy chế xuất xứ CEPT kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004, nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất đều có thể xin cấp C/O mẫu D.

2. Theo quy định tại Điều 21 Mục F Phụ lục 2 về thủ tục cấp C/O mẫu D trong Quy chế xuất xứ CEPT kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004, cơ quan Hải quan nước nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu D có ghi số hóa đơn được phát hành bởi bên thứ ba là công ty có trụ sở ngoài khu vực ASEAN hoặc nhà xuất khẩu ASEAN cho công ty đó.

3. Trên C/O mẫu D phải thể hiện trị giá FOB. Trị giá này phải phù hợp với trị giá ghi trong các chứng từ của bộ hồ sơ lô hàng, là cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra tiêu chuẩn hàm lượng xuất xứ, tham khảo xác định trị giá hàng hóa, …

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra, đối chiếu kỹ C/O với bộ hồ sơ và kết quả kiểm tra hàng hóa, nếu không có gì nghi ngờ về C/O và xuất xứ lô hàng thì chấp nhận C/O và có biện pháp cần thiết để xác định đúng trị giá tính thuế.

Tổng Cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1186/TCHQ-GSQL ngày 19/03/2008 về việc trả lời vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.008
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211