Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1174/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế đối với các lô hàng nhập nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 1174/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1174/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2006

 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hà Nội
 - Công ty TNHH NN một thành viên giầy Thuỵ Khuê
152 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 110/XNK ngày 10/3/2006 của Công ty TNHH NN một thành viên Giầy Thuỵ Khuê về việc ân hạn thuế đối với các lô hàng nhập nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Công ty thì hiện tại Công ty đang nợ 2.348.427.000 đồng tiền thuế các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, số tiền thuế nhập khẩu nguyên liệu nêu trên Công ty đã đưa vào sản xuất, thực xuất khẩu và đã nộp các bộ tờ khai xin thanh khoản thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra toàn bộ hồ sơ gốc của các lô hàng Công ty đang xin thanh khoản, nếu đúng như doanh nghiệp trình bày thì Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu bình thường đến ngày 30/6/2006 và điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu từ 30 ngày lên thời hạn ân hạn thuế 275 ngày với điều kiện Công ty không nợ thuế quá hạn các lô hàng khác.

Trong thời gian giải tỏa cưỡng chế, đề nghị Công ty làm việc với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để xử lý dứt điểm số tiền thuế nhập khẩu của các tờ khai trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NN một thành viên Giầy Thuỵ Khuê và Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thêm.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1174/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế đối với các lô hàng nhập nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104