Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1131/GSQL-GQ3 năm 2015 thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1131/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/GSQL-GQ3
V/v thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 năm 2014, Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 về việc ban hành Quy trình thí điểm thực hiện giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng; đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung liên quan.

2. Đ nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1131/GSQL-GQ3 năm 2015 thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89