Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1106/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1106/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng KD TNTX, chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Theo phản ánh của Cục Hải quan TP Hải Phòng về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấp nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu quy định tại điểm XII.1.c và XV.3 mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan. Sau khi Tổng cục báo cáo và được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Tổng cục hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu được Bộ Thương mại cho phép doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và phương thức chuyển khẩu: Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa tạm nhập làm thủ tục tạm nhập và thủ tục tái xuất, lập biên bản bàn giao, niêm phong hồ sơ, niêm phong hàng hóa giao cho doanh nghiệp vận chuyển đến cửa khẩu xuất ghi trong giấy phép của Bộ Thương mại cấp để làm thủ tục xuất khẩu. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ nguyên trạng hàng hóa và niêm phong hải quan, chuyển hồ sơ hải quan đến cửa khẩu xuất. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất giám sát trực tiếp hàng xuất khẩu, xác nhận thực xuất và chuyển trả hồ sơ về Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để thanh khoản theo quy định.

2. Trường hợp hàng hóa tái xuất qua cửa khẩu thuộc khu kinh tế cửa khẩu đã được UBND tỉnh sở tại cấp giấy phép thì làm thủ tục để doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu ghi trong giấy phép của UBND tỉnh như kể trên.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1106/TCHQ-GSQL ngày 21/03/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!