Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1098/BCT-CNN áp dụng Thông tư 32/2009/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 1098/BCT-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 27/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1098/BCT-CNN
V/v áp dụng Thông tư 32/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương 

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 05 tháng 11 năm 2009 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Thông tư này đã nảy sinh một số vướng mắc trong quá trình nhập khẩu nguyên liệu vải ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất của các đơn vị trong ngành Dệt May.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu nguyên liệu vải phục vụ cho sản xuất của các doanh nghiệp, đồng thời vẫn tuân thủ những quy định trong Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét xử lý một số vấn đề sau:

1. Đối với các Doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, nộp tờ khai và hồ sơ đăng ký lấy mẫu theo giám định quy định của Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương. Đề nghị Hải quan cho tạm thời thông quan để đáp ứng yêu cầu sản xuất theo kế hoạch, sau khi có kết quả kiểm nghiệm từ cơ quan có thẩm quyền, Doanh nghiệp sẽ làm thủ tục thông quan chính thức (Hậu kiểm).

2. Đối với các Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên, phụ liệu cho sản xuất hàng Dệt May mà trong hồ sơ nhập khẩu có kèm theo chứng chỉ về tiêu chuẩn sản phẩm sạch do người bán cung cấp được Cơ quan kiểm tra chất lượng có thẩm quyền xác nhận có thể thay thế sự kiểm tra hàm lượng formaldehyt và các amin thơm, được thông quan ngay sau khi làm các thủ tục nhập khẩu theo quy định.

3. Hiệp hội Dệt May Việt Nam hướng dẫn các doanh nghiệp Dệt May có nhập khẩu vải làm nguyên liệu cho sản xuất hoặc tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thông báo cho các nhà cung cấp vải để bổ sung trong hồ sơ nhập khẩu “chứng chỉ về tiêu chuẩn” theo quy định tại Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu ngành Dệt May.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HHDM Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Lưu: VT, CNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1098/BCT-CNN áp dụng Thông tư 32/2009/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.118
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56