Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1075/GSQL-GQ1 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ nước ngoài để bán lại cho nhà thầu tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1075/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam.
(Đ/c: số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1510/CV-ĐT ngày 4/5/2017 của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) về việc đề nghị hướng dẫn về chính sách và thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ nước ngoài để bán lại cho nhà thầu tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về người khai hải quan:

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/1/2015 của Chính phủ thì trường hợp Công ty Cadivi theo trình bày và hồ sơ đính kèm - là đại diện cho liên danh 03 bên gồm: Cadivi (Công ty), PLPTH (nhà sản xuất phụ kiện tại Thái Lan) và Yuaiz (nhà sản xuất cách điện tại Nga) ký hợp đồng mua bán hàng hóa (thiết bị điện, cách điện, phụ kiện điện) từ chính người bán nước ngoài là PLPTH và Yuaiz (Bên bán) bán cho khách hàng trong nước là Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - NPMB (Bên mua) đồng thời chuyển giao quyền sở hữu cho Bên mua ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì chủ hàng lúc này là Bên mua có thể trực tiếp hoặc thông qua đại lý hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo đúng quy định.

2. Về chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan:

- Các chứng từ xuất trình trong bộ hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trong đó tiêu chí người nhận hàng trên chứng từ vận tải, chứng nhận xuất xứ và các chứng từ liên quan thể hiện rõ chủ hàng (Bên mua) là người thực sự nhận hàng ở Việt Nam.

- Căn cứ quy định tại tiết b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên thì “trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng".

Như vậy, trường hợp Công ty Cadivi mua hàng từ nước ngoài (Bên bán tại nước ngoài) bán cho khách hàng trong nước là Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - NPMB (Bên mua) đồng thời chuyển giao quyền sở hữu cho Bên mua ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam (trường hợp này là Công ty Cadivi) phát hành cho chủ hàng để thực hiện thủ tục hải quan.

3. Về trị giá khai báo hải quan:

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này. Trong đó, trường hợp xác định trị giá hải quan theo phương pháp trị giá giao dịch thì trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, trực tiếp hay gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau:

+ Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;

+ Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC;

+ Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại.

- Căn cứ tiết b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng để kiểm tra, xác định trị giá theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu, đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện việc khai báo, xác định trị giá hải quan theo quy định. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT  Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 - Thùy Anh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1075/GSQL-GQ1 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ nước ngoài để bán lại cho nhà thầu tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146