Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1064/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định về thương mại dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1064/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1064/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định về thương mại dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư Pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, tại các văn bản số: 023/UBQG-VP ngày 23 tháng 4 năm 2008 về việc phê duyệt Hiệp định về thương mại dịch vụ ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Triều Tiên (AKFTA).

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.

3. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Hiệp định và thông báo cho các cơ quan của ta biết về ngày có hiệu lực của Hiệp định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b), 18

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1064/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định về thương mại dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76