Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1047/TM-XNK ngày 03/03/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 để chế biến xuất khẩu

Số hiệu: 1047/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 03/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1047/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 để chế biến xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Trả lời đề nghị của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại văn bản số 279/TLVN-CV-KLTKH ngày 08 tháng 10 năm 2003 và số 27/TLVN-CV-KTKH ngày 19 tháng 02 năm 2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan mặt hàng thuốc lá lá nguyên liệu năm 2004 phục vụ chế biến xuất khẩu, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ đề nghị của Bộ Công nghiệp tại văn bản số 5616/CV-TDTP ngày 12 tháng 12 năm 2003 về hạn ngạch thuế quan năm 2004 đối với thuốc lá lá nguyên liệu,

Bộ Thương mại đồng ý Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của năm 2004 mặt hàng thuốc lá lá nguyên liệu (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 2401) với số lượng: 14.604 tấn (viết bằng chữ: Mười bốn ngàn sau trăm lẻ bốn tấn) trong đó 3.600 tấn làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá xuất khẩu và 11.004 tấn làm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam là đầu mối nhận hạn ngạch cho các đơn vị thành viên của Tổng Công ty nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển của Tổng Công ty và tăng cường sự phân công, hợp tác có hiệu quả giữa các đơn vị thành viên.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1047/TM-XNK ngày 03/03/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 để chế biến xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6