Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1031/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1031/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 30/HQCM-NV ngày 08/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau phản ánh vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế quy định tại Điều 127: Vấn đề này đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 571/TCHQ-TXNK ngày 16/01/2014 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cà Mau nghiên cứu nội dung công văn số 571/TCHQ-TXNK (đính kèm) để thực hiện.

2. Về vướng mắc thủ tục nộp bảng thông báo định mức trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế và vướng mắc nợ chứng từ thanh toán ảnh hưởng đến đóng hồ sơ điện tử: Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau. Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan và sẽ có công văn trả lời Cục Hải quan tỉnh Cà Mau trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1031/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!