Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1028/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1028/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 282/HQHCM-GSQL ngày 23/01/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công văn số 121/HQTN-NV ngày 25/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, công văn số 755/HQHP-GSQL ngày 30/01/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng áp dụng/đối tượng nhập khẩu:

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Nghị định 94/2012/NĐ-CP nêu rõ: "Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu và cồn thực phẩm". Điều 2 Đối tượng áp dụng nêu rõ: "Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu trên lãnh thổ Việt Nam". Theo các quy định trên thì hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế không bị loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định 94/2012/NĐ-CP. (Vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh)

2. Về thời hạn hiệu lực của giấy phép:

Điều 30 Nghị định 94/2012/NĐ-CP quy định "Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu mà vẫn còn thời hạn thì không phải xin cấp lại giấy phép", do vậy trong trường hợp này doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, hết thời hạn trong giấy phép phải xin cấp lại giấy phép mới theo quy định của Nghị định 94/2012/NĐ-CP. (Vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

3. Về cửa khẩu nhập khẩu (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục HQ TP. Hồ Chí Minh):

Khoản 7 Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CP quy định "Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế". Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định hiện hành về cửa khẩu quốc tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

4. Vướng mắc về giấy chỉ định, giấy ủy quyền của Chính hãng sản xuất kinh doanh (Cục HQ TP. Hải Phòng, Cục HQ TP. Hồ Chí Minh)

Về nội dung liên quan đến giấy chỉ định, giấy ủy quyền nêu tại Thông báo số 197/TB-BCT, Bộ Công Thương đã có các công văn hướng dẫn số 4640/BCT-XNK ngày 27/5/2011, công văn số 5569/BCT-XNK ngày 22/06/2011, công văn số 8826/BCT-XNK ngày 23/9/2011. Tuy Thông báo số 197/TB-BCT đã hết hiệu lực, song các nội dung công văn hướng dẫn trên là làm rõ khái niệm, cách hiểu về giấy chỉ định, giấy ủy quyền. Đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các công văn nêu trên.

Về yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: "Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài" thuộc diện được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Nghị định 94/2012/NĐ-CP không quy định các giấy chỉ định, giấy ủy quyền phải được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự. Do vậy, cơ quan hải quan không yêu cầu chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy chỉ định, giấy ủy quyền mà doanh nghiệp xuất trình khi làm thủ tục nhập khẩu rượu.

5. Quy định về dán tem sản phẩm rượu (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh):

Trường hợp rượu nhập khẩu vào kinh doanh trong Khu Thương mại-Công nghiệp bán cho khách tham quan du lịch phải thực hiện dán tem miễn thuế trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009.

6. Về một số nội dung vướng mắc khác, Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Bộ Công Thương; khi có ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện chung trong toàn ngành.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc TCHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1028/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140