Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1026/TCT-PCCS về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng hợp tác quảng cáo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1026/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng hợp tác quảng cáo

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 207CV/CT-HTr ngày 05/01/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3.27 mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: trường hợp Công ty cổ phần Dân trí ký hợp đồng với Báo khuyến học và Dân trí và cam kết Công ty cổ phần Dân trí chi trả khoản chi phí để Báo khuyến học và Dân trí hoạt động đồng thời đổi lại Công ty cổ phần Dân trí được toàn quyền khai thác trên báo điện tử, thực chất đó là hoạt động cung ứng dịch vụ Báo khuyến học và Dân trí thực hiện cho Công ty cổ phần Dân trí. Khoản tiền mà Công ty cổ phần Dân trí trả cho Báo khuyến học và Dân trí hàng năm theo cam kết từ hợp đồng hợp tác nêu trên được xác định là doanh thu chịu thuế GTGT và thuộc diện phải nộp thuế TNDN mà Báo phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động cung ứng dịch vụ của Báo Khuyến học và Dân trí là 10%.

Toàn bộ doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên báo mà Báo khuyến học và Dân trí thu được của khách hàng, Báo lập hóa đơn giao cho khách hàng. Khi chuyển trả toàn bộ doanh thu cho Công ty cổ phần Dân trí, Công ty lập hóa đơn làm căn cứ để kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Dân trí;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1026/TCT-PCCS ngày 14/03/2007 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng hợp tác quảng cáo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104