Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 10097/VPCP-QHĐP 2020 tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân

Số hiệu: 10097/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên tại Tây Nguyên

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 10097/VPCP-QHĐP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng tự nhiên tại khu vực Tây Nguyên;

- Có giải pháp phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái phát triển nông nghiệp và gắn với việc phát huy hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên nước, đất, rừng;

- Phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, mở cửa thị trường quốc tế, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực;

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên thị trường;

- Chỉ đạo các cơ sở nghiên cứu trong nước cung cấp đủ nhu cầu về các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với lợi thế từng vùng miền;

- Phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện công tác định canh, định cư, di dân tự do, tham mưu Chính phủ có chủ trương biện pháp mạnh mẽ hơn về vấn đề di dân phía Bắc vào khu vực Tây nguyên…

Xem chi tiết Công văn 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10097/VPCP-QHĐP
V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân lần thứ 3 với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan liên quan kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách liên quan đến việc quy hoạch sản xuất và bảo hiểm nông nghiệp, chuyển đổi, bố trí phát triển các cây trồng chủ lực, chăn nuôi… Đẩy mạnh nuôi trồng, đánh bắt hải sản theo hướng hiệu quả, bền vững; tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính xác khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là việc xây dựng các nhà máy chế biến nông sản.

- Có giải pháp phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái phát triển nông nghiệp và gắn với việc phát huy hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên nước, đất, rừng; phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng tự nhiên tại khu vực tây nguyên.

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng đến việc phát triển nuôi biển, khai thác hải sản bền vững gắn với chế biến sâu.

- Phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và mở cửa thị trường quốc tế, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên thị trường; chỉ đạo các cơ sở nghiên cứu trong nước cung cấp đủ nhu cầu về các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với lợi thế từng vùng miền.

- Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông thông tin về ngư trường đánh bắt hải sản, không để ngư dân xâm phạm các vùng biển khác để đánh bắt cá. Trường hợp có bão lớn, chỉ đạo, phối hợp với các địa phương kiên quyết di chuyển ngư dân trên lồng bè và các tàu cá về đất liền để tránh thiệt hại về người; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020.

- Phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện công tác định canh, định cư, di dân tự do, tham mưu Chính phủ có chủ trương biện pháp mạnh mẽ hơn về vấn đề di dân phía Bắc vào khu vực Tây nguyên.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tháo gỡ vướng mắc về chính sách đầu tư vốn cho nông nghiệp, chính sách tiếp cận đất đai, các giới hạn về hạn điền, tập trung ruộng đất về vấn đề ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thực hành sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị, liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà phân phối).

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai xảy ra, xây dựng kịch bản xử lý tình huống và khắc phục hậu quả thiên tai như: Hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, cháy rừng…

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh, xây dựng chính sách và sửa đổi bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề...

2. Bộ Công Thương

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống, mở rộng tìm kiếm và phát triển thêm nhiều thị trường mới về xuất khẩu nông sản trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn còn diễn biến phức tạp; thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin về các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP đến bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết và các công việc cần triển khai để kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.

- Tăng cường phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…); phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9343/VPCP-NN ngày 06 tháng 11 năm 2020.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nông dân, trong đó nghiên cứu tiếp tục ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ cho khu vực miền núi để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nghề; khuyến nông, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, trong đó cần chú trọng đến liên kết vùng, đặc biệt là chuỗi giá trị sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, tạo động lực phát triển hiệu quả và bền vững.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 cho Quỹ hỗ trợ Nông dân Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Tài chính

Tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2029/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp để sản xuất chính sách hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9655/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 11 năm 2020.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ xây dựng Nghị quyết về thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó có nội hàm như nước mạch, nước ngầm, bảo vệ rừng, lũ lụt, thiên tai, hạn hán… và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn.

- Chỉ đạo các địa phương rà soát các phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, ưu tiên bố trí đất sản xuất cho người dân di cư tự do, giảm thiểu việc lấn chiếm đất đai, phá rừng lấy đất sản xuất; Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông, lâm trường đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, các hoạt động khai thác, sử dụng nước và hoạt động xả nước thải vào nguồn nước chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước, trong đó có các công trình hồ chứa, đập, cống, trạm bơm thủy lợi, nhất là các hồ chứa, hệ thống thủy lợi đa mục tiêu có phục vụ cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt ở khu vực nông thôn theo đúng quy định pháp luật.

- Nâng cao chất lượng công tác dự bảo, cảnh báo khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu phục vụ chung cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phòng, chống thiên tai.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất các sản phẩm phù hợp với các thị trường tiêu thụ. Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động hội viên nông dân cả nước tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường cập nhật, phổ biến triển khai các công nghệ của công nghiệp 4.0 như điện toán đám mây (Cloud computing), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), xử lý dữ liệu lớn (Big data), nông nghiệp chính xác (Preciesion agriculture)... vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo, rà soát hệ thống chính sách, văn bản pháp luật để kịp thời điều chỉnh các quy định còn bất cập, chưa sát với thực tế, đồng thời bổ sung các chính sách cần thiết; hỗ trợ nông dân về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định hiện hành.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng hợp nhu cầu các địa phương, đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình như: nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học tại các xã đặc biệt khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương có điều kiện khó khăn, nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng lao động để có định hướng đào tạo nguồn nhân lực cho những ngành, nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương, vùng kinh tế cũng như cả nước, nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên ra trường có công việc ổn định, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

8. Bộ Y tế

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-I9, bệnh bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm khác. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. Tiếp tục chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phòng hộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; triển khai tốt công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện các chiến dịch tiêm chủng mở rộng để đạt mục tiêu 95% tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin có trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên quy mô cấp xã.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trong các khu, vùng và cụm công nghệ cao. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao, các cụm liên kết ngành kinh doanh nông nghiệp, các làng nghề, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hộ kinh doanh giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hàng hóa, dịch vụ, quảng bá các sản phẩm trên Internet…

- Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường hoạt động truyền thông để người dân hiểu đúng về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là hỗ trợ công nghệ thông tin, internet với những nội dung cụ thể, thiết thực với những giải pháp hữu ích giúp nông dân nhanh chóng tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành nông nghiệp mang đến cho Việt Nam.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền làm thay đổi căn bản nhận thức của nông dân về chuyển đổi số trong nông nghiệp và các gương điển hình tiên tiến về liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua Hợp tác xã.

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đa dạng các hình thức đào tạo, chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, kỹ năng cho lao động nông thôn, cán bộ kỹ thuật, nhằm thích ứng với các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong việc bình xét các danh hiệu văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo động lực, thúc đẩy thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, khuyến khích mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể thực hiện phong trào.

12. Bộ Công an

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tăng cường giải pháp và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm, đánh bác, đòi nợ, siết nợ theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, nhất là trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…).

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ; tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

14. Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nông dân chủ động, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà nông dân đang gặp phải và mong muốn được tháo gỡ; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới hội viên, nông dân về những nội dung, vấn đề đã được Thủ tướng quyết định tại hội nghị. Trước mắt, Hội cần phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nông dân về đất đai, vốn đầu tư, chuyển giao tiến bộ khoa học, dạy nghề, phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển các hình thức kinh tế tập thể…

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9530/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 11 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

15. Các Bộ, ngành liên quan

Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế hợp tác phát triển; làm tốt chức năng cung cấp dịch vụ đầu vào cho nông dân và các dịch vụ kết nối với doanh nghiệp, thị trường; hỗ trợ và xây dựng cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với từng vùng, từng ngành hàng nông sản. Có chính sách thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, tư vấn dịch vụ, ngân hàng… cùng với hợp tác xã và nông dân tham gia xây dựng chuỗi giá trị trong mô hình liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà phân phối).

16. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chú trọng phát triển các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo xây dựng trên địa bàn mỗi tỉnh các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, cánh đồng lớn sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ nông nghiệp có hiệu quả. Rà soát, đánh giá kết quả xây dựng hợp tác xã, thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tổ hợp tác theo cơ chế, chính sách hiện hành để thúc đẩy tổ hợp tác phát triển.

- Công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, thủ tục thuê và nhận thuê đất nông nghiệp, giá thuê và cho thuê theo kỳ hạn, mục đích sử dụng đất của hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng dự án.

- Xây dựng, ban hành giá dịch vụ và công bố rõ mức phí vệ sinh đóng góp của người dân và mức hỗ trợ của nhà nước, bảo đảm duy trì ổn định hoạt động dịch vụ môi trường trên địa bàn; ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện bảo vệ môi trường trong khu vực nông thôn trên địa bàn.

- Tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần 4 tại chỗ; quan tâm và ưu tiên bố trí ngân sách chi cho hoạt động phòng chống dịch bệnh lưu hành tại địa phương, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và công tác y tế cơ sở; hỗ trợ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là nông dân sống ở các vùng khó khăn.

17. Về phía Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mở rộng các kênh để lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người nông dân, các doanh nghiệp đang hoạt động trong nông nghiệp; sẵn sàng dành mọi nguồn lực và những điều kiện tốt nhất để bà con nông dân phát huy hết khả năng làm giàu cho bản thân, cũng như xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (3). TDT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân về tăng trưởng giá trị nông sản Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.926

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!