Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1009/CV-NN.TĂCN ngày 13/08/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc điều chỉnh quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Số hiệu: 1009/CV-NN.T¡CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Hưng Quốc
Ngày ban hành: 13/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1009/CV-NN.T¡CN
V/v Điều chỉnh quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty vật tư và giống gia súc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

 

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được văn bản số 36/VTGGS ngày 06/8/2004 của Công ty về việc xin Điều chỉnh quy cách bao gói nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh quy cách bao gói cho 01 mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu nêu tại công văn số 67b CV-KNKL ngày 21/01/2002 của Cục Khuyến nông và Khuyến lâm (nay là Cục Nông nghiệp) cụ thể như sau:

Tên nguyên liệu TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Đã đăng ký

Nay Điều chỉnh

Bioliquid 3000

AM-423-01/02-KNKL

1,3 lít, 8 lít, 200 lít/ bình

Bình: 1 lít, 3 lít, 8 lít và 200 lít

1. Các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nêu dưới đây:

2. Các nội dung khác của mặt hàng nêu trên vẫn giữ nguyên như cũ.

3. Công ty phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
Lê Hưng Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1009/CV-NN.TĂCN ngày 13/08/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc điều chỉnh quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179