Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0834/TM-KHTK ngày 06/3/2003 của Bộ Thương mại về việc Chương trình PRSC 2 với ngân hàng thế giới

Số hiệu: 0834/TM-KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 06/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0834/TM-KHTK
V/v  Chương trình PRSC 2 với ngân hàng thế giới

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi:

Ngân hàng Nhà nước
 (Vụ hợp tác Quốc tế)

Phúc công văn của Quý cơ quan số 165/Ngân hàng Nhà nước-QHQT ngày 21 tháng 2 năm 2003 về khởi động Chương trình PRSC 2, Bộ Thương mại xin thông báo kết quả làm việc với văn phòng Ngân hàng thế giới (WB) về nội dung Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2 (PRSC 2) và các PRSC tiếp theo như sau:

Theo đề nghị của Quý Cơ quan, Bộ Thương mại đã tiến hành thảo luận với phía WB về các nội dung cải cách chính sách thương mại trong khuôn khổ các PRSC giai đoạn 2003-2006. Nội dung chủ yếu dựa trên các cam kết của Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa kỳ và xoá bỏ hạn chế định lượng theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2001 về Cơ chế Điều hành xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005, Bộ Thương mại đã dựa trên nguyên tắc đơn giản hoá các nội  dung cam kết để đảm bảo tính khả thi cao của PRSC 2.

Về cơ bản, các nội dung trong PRSC 2 đã đi đến nhất trí. Riêng về những nội dung trong phần chính sách thương mại liên quan đến lĩnh vực Bộ Tài chính phụ trách, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến chính thức gửi ban chỉ đạo, cụ thể là thực hiện các  cam kết về CEPT/AFTA.

Tuy nhiên, căn cứ vào văn bản của WB gửi ngày 24/2/2003, đối với PRSC 3,4,5, hiện vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất cụ thể là:

1. Thông báo lộ trình gia nhập WTO với thời gian biểu và lộ trình thực hiện (PRSC 3)

2. Tuân thủ nội dung Chương trình Nghị sự Doha (PRSC 5)

3. Xoá bỏ hạn chế  định lượng đối với một số mặt hàng xăng dầu. (PRSC 4)

4. Xoá bỏ hạn chế định lượng đối với tất cả các dòng thuế đường. (PRSC 5)

5. Xoá bỏ hạn chế về quyền thương mại đối với công ty Mỹ với tỷ trọng sở hữu lên tới 49%. (PRSC 3).

6. Xoá bỏ hạn chế về quyền thương mại đối với công ty Mỹ với tỷ trọng sở hữu lên tới 51% (PRSC 5)

7. Thực hiện Quy định về quy trình ban hành văn bản pháp lý (PRSC 3)

+ Đối với nội dung từ thứ nhất và thứ hai, Bộ Thương mại đã đề nghị không đưa vào do các vấn đề trên còn là đối tượng đàm phán gia nhập WTO. Chương trình nghị sự Doha đòi hỏi các nước thành viên WTO có mức cam kết về mở cửa thị trường cao hơn nhiều lĩnh vực, Việt Nam chưa là thành viên WTO nên chưa thể cam kết thực hiện chương trình này.

+ Đối với các nội dung thứ ba và thứ tư, việc bỏ hạn chế định lượng đối với xăng dầu chưa được quy định trong Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2001 về Cơ chế Điều hành xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 nêu chưa thể đưa vào cam kết như WB yêu cầu (Quyết định 46/2001/QĐ-TTg quy định Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu cho xăng dầu và đường trong toàn bộ thời kỳ 2001-2005). Trước đây, trong khi đàm phán ESAF/SAC II, phía ta đã đưa ra cho IMF và WB lộ trình xoá bỏ hạn chế định lượng vào năm 2005 và đường vào năm 2007. Tuy nhiên, đàm phán  ESAF/SAC II không đi đến kết quả cuối cùng và lộ trình đưa ra không được coi là cam kết của Chính phủ Việt Nam. Theo cam kết của Việt Nam về AFTA, thời gian cam kết mở cửa thị trường đối với đường là 2010 và xăng dầu nằm trong Danh Mục loại trừ  hoàn toàn (GEL) (không cam kết mở cửa). Cho đến nay, cam kết về bỏ hạn chế định lượng đối với xăng dầu và đường theo thời hạn gần nhất là quy định trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa kỳ (tương ứng 7 năm và 10 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực), tuy nhiên thời hạn bỏ cũng nằm ngoài thời hạn của các PRSC.

+ Đối với các nội dung thứ năm và thứ sáu, đay là những  cam kết song phương trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa kỳ nên không đưa vào cam kết với tổ chức đa phương như WB.

+ Đối với nội dung thứ bảy, đây là nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp nên không đưa vào phần lĩnh vực thương mại mà nên đưa vào lĩnh vực của Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại đã sửa đổi một số nội dung của các hành động chính sách như dự thảo kèm theo.

Như vậy về cơ bản Bộ Thương mại đã hoàn thành xong việc thảo luận với WB về PRSC 2, các PRSC 3,4,5 còn phải tiếp tục thảo luận, Bộ Thương mại xin gửi tới Quý cơ quan nội dung cam kết về cải cách chính sách thương mại trong PRSC 2, đề xuất của WB và Bộ Thương mại và các PRSC tiếp theo. Đề nghị Quý cơ quan tổng hợp trình Ban chỉ đạo thực hiện CPRGS, PRGF và PRSC.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự


BỘ THƯƠNG MẠI

5/3/2003

                                                   Bảng 3

Các hành động đề xuất tiến hành trước khuôn khổ chương trình PRSC 2

Lĩnh vực

Phần 1 của CPRGS

Hoàn thành việc  chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Thương mại

+ Tiếp tục thực hiện các cam kết AFTA, bao gồm ban hành Nghị định về CEPT để chuyển toàn bộ các dòng thuế trong Danh Mục loại trừ tạm thời sang Danh Mục cắt giảm; hạ mức thuế tối đa của tất cả các mặt hàng xuống 20% và áp dụng định giá hải quan cho các mặt hàng nhập khẩu từ các nước trong khối.

+ Xoá bỏ Hạn chế định lượng với các loại thép còn lại, kính xây dựng, giấy, dầu thực vật, gạch lát Ceramic và Granit;

+ Ban hành các văn bản pháp lý quan trọng để tiến hành thực hiện hiệp định thương mại Việt Mỹ và việc gia nhập WTO, bao gồm các văn bản liên quan tới Điều Khoản về Tối huệ Quốc và Đối xử Quốc gia cũng như Tư vệ trong Nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam.

                                                   Bảng 4

Lộ trình: Các hành động có thể tiến hành trước trong khuôn khổ các chương trình PRSC tiếp theo

Phần I của CPRGS: Hoàn thành việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Lĩnh vực

PRSC 3

PRSC 4

PRSC 5

Thương mại

+ Tiếp tục giảm thuế theo đúng Mục tiêu hàng năm của AFTA như đề ra trong Hiệp định CEPT

+ Xoá bỏ hạn chế định lượng hạn chế đối với xi măng

+ Chuyển sang quản lý nhập khẩu ô-tô (đến 9  chỗ ngồi) và xe máy nguyên chiếc mới 100% bằng hạn ngạch thuế quan

+ Ban hành quy định về đánh giá thuế chống phá giá

+ Tiếp tục giảm thuế theo đúng Mục tiêu hàng năm của AFTA như đề ra trong Hiệp định CEPT

+ Ban hành Luật cạnh tranh

+ Ban hành Luật thương mại sửa đổi để quy định cả về thương mại dịch vụ

+ Ban hành quy định về đánh thuế chống trợ cấp;

+ Ban hành quy định về Quy tắc Xuất xứ

+ Giảm thuế tất cả các mặt hàng trong danh Mục cắt giảm theo thoả thuận của AFTA xuống còn 0-5%

+ Từng bước mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 


(Bản dịch không chính thức)                                                                                24/2/2003

Đề xuất của Ngân hàng thế giới

Bảng 3

Các hành động đề xuất tiến hành trong khuôn khổ Chương trình PRSC 2

Lĩnh vực

Phần I của CPRGS

Hoàn thành việc  chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Thương mại

+ Tiếp tục thực hiện các cam kết AFTA, bao gồm ban hành Nghị định về CEPT để chuyển toàn bộ các dòng thuế trong Danh Mục loại trừ tạm thời sang Danh Mục cắt giảm; hạ mức thuế tối đa của tất cả các mặt hàng xuống 20% và áp dụng định giá hải quan cho các mặt hàng nhập khẩu từ các nước trong khối.

+ Xoá bỏ Hạn chế định lượng với các loại thép còn lại, kính xây dựng, giấy, dầu thực vật, gạch lát;

+ Ban hành các văn bản pháp lý quan trọng để tiến hành thực hiện hiệp định thương mại Việt Mỹ và việc gia nhập WTO, bao gồm các văn bản liên quan tới Điều Khoản về Tối huệ Quốc và Đối xử Quốc gia cũng như Tự vệ về Nhập khẩu.

 

Bảng 4

Lộ trình: Các hành động có thể tiến hành trước trong khuôn khổ các chương trình PRSC tiếp theo

Phần I của CPRGS: Hoàn thành việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Lĩnh vực

PRSC 3

PRSC 4

PRSC 5

Thương mại

+ Tiếp tục giảm thuế theo đúng Mục tiêu hàng năm của AFTA như đề ra trong Hiệp định CEPT

+ Xoá bỏ hạn chế định lượng hạn chế đối với xi măng  và clinker, ô tô từ 9 chỗ trở xuống và xe máy;

+ Xoá bỏ hạn chế quyền thương mại đối với các công ty của Mỹ với tỷ trọng sở hữu lên tới 49%

+ Thông báo lộ trình gia nhập WTO với thời gian biểu và các biện pháp thực hiện.

+ Ban hành Luật thương mại sửa đổi để quy định cả về thương mại dịch vụ.

+ Thực hiện Quy định về qui trình ban hành văn bản pháp lý;

+ Ban hành quy định về đánh thuế chống phá giá và trợ cước.

+ Tiếp tục giảm thuế theo đúng Mục tiêu hàng năm của AFTA như đề ra trong Hiệp định CEPT

+ Xoá bỏ hạn chế định lượng hạn chế đối với xăng dầu;

+ Ban hành Luật về chống cạnh tranh không lành mạnh.

+ Ban hành quy định về Nguyên tắc Xuất xứ;

+ Giảm thuế tất cả các mặt hàng trong danh Mục cắt giảm theo thoả thuận của AFTA xuống còn 0-5%

+ Xoá bỏ hạn chế về lượng đối với mặt hàng đường và áp dụng hạn ngạch thuế quan;

+ Xoá bỏ hạn chế quyền thương mại đối với các công ty của mỹ với tỷ trọng sở hữu lên tới 51%

+ Tuân thủ các nội dung Chương trình Nghị sự sDoha.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0834/TM-KHTK ngày 06/3/2003 của Bộ Thương mại về việc Chương trình PRSC 2 với ngân hàng thế giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status