Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 0026/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 09/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0026/TM-XNK

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0026/TM/XNK NGÀY 09 THÁNG 1 NĂM 2002VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG HÀNG DỆT MAY

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010, căn cứ Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên số 106/2001/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 và Thông tư hướng dẫn chi hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại số 61/2001/TC/BTC ngày 1 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính, căn cứ đề nghị của Hiệp hội Dệt May Việt Nam tại Công văn số 281, ngày 28/11/2001, Bộ Thương mại thấy rằng, để sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả trong các hoạt động phát triển thị trường, có sự chỉ đạo tập trung và thống nhất, việc hỗ trợ cho Hiệp hội dệt may Việt Nam mà nòng cốt là Tổng công ty Dệt May Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết nhằm nắm bắt thời cơ đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là một thị trường rộng lớn có sức tiêu thụ hàng dệt may rất cao, mỗi năm trên 250 tỷ USD, nhưng lại rất mới mẻ đối với ta, do đó việc xây dựng Trung tâm Thương mại, thuê tư vấn pháp luật, đào tạo cán bộ thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm... là vô cùng quan trọng và cần thiết cho các doanh nghiệp, phải triển khai khẩn trương mới đạt hiệu quả cao.

Vì vậy, Bộ Thương mại để nghị Bộ Tài chính xem xét, trên cơ sở các đề án chi tiết và khả thi của HIệp hội Dệt may Việt Nam và/hoặc Tổng công ty Dệt May Việt Nam để hỗ trợ nguồn kinh phí cần thiết cho các hoạt động nêu trên.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0026/TM-XNK ngày 09/01/2002 của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!