Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 9292/BTC-TCT of June 30, 2009, on personal income tax refund

Số hiệu: 9292/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 9292/BTC-TCT
V/v hoàn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được công văn và ý kiến phản ảnh của một số Cục Thuế và Doanh nghiệp đề nghị được thực hiện việc hoàn trả số thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) nộp thừa tính đến hết năm 2008 thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế của số đối tượng được thoái trả tiền thuế TNCN đã nộp thừa tính đến hết năm 2008 và theo kiến nghị của Cục Thuế và Doanh nghiệp, để việc hoàn thuế được thuận lợi cho cả cá nhân người lao động và cơ quan chi trả thu nhập, Bộ Tài chính đồng ý việc thực hiện hoàn trả số tiền thuế thu nhập đã nộp thừa cho từng cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập, sau đó cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm hoàn trả lại số thuế nộp thừa cho từng cá nhân. Cơ quan chi trả thu nhập phải có công văn gửi cơ quan thuế đề nghị được làm thủ tục hoàn thuế cho số cá nhân có số thuế được hoàn của đơn vị và phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tiền thuế được hoàn trả.

Từ ngày 01/01/2009, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại điểm 3, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế địa phương thực hiện theo nội dung nêu trên và hướng dẫn các đơn vị chi trả, cá nhân nộp thuế thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC;
- Lưu: VT, TCT (VT,TNCN) Thắng

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 9292/BTC-TCT

Hanoi, June 30, 2009

 

OFFICIAL LETTER

ON PERSONAL INCOME TAX REFUND
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9292/BTC-TCT of June 30, 2009, on personal income tax refund

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5