Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 774/TCT-CS of February 04, 2008, on value-added tax (VAT) rate of services of repair of means of transport

Số hiệu: 774/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 774/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.36, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn: “Dịch vụ sửa chữa, bảo hành (trừ các dịch vụ nêu tại điểm 2.36, Mục II, Phần B Thông tư này)” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, dịch vụ sửa chữa các loại ô tô thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%; dịch vụ sửa chữa các phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho rà soát lại để áp dụng đúng mức thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 774/TCT-CS

Hanoi, February 04, 2008

 

OFFICIAL LETTER

ON VALUE-ADDED TAX (VAT) RATE OF SERVICES OF REPAIR OF MEANS OF TRANSPORT
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 774/TCT-CS of February 04, 2008, on value-added tax (VAT) rate of services of repair of means of transport

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85