Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 640/TCT-TNCN of February 06, 2007, on personal income tax management for non-resident taxpayers

Số hiệu: 640/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/TCT-TNCN
V/v Quản lý thuế TNCN đối với đối tượng không cư trú

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8694/CT-TT&HT ngày 28/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng không cư trú, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 và điểm 2, mục II, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam được Công ty nước ngoài cử sang làm việc tại Công ty Việt Nam và nhận thu nhập tại nước ngoài phải nộp thuế TNCN với thuế suất là 25% trên tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Các cá nhân nước ngoài phải cung cấp các chứng từ sau để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam:

- Đối với các cá nhân ký hợp đồng dịch vụ với Công ty nước ngoài, các cá nhân phải cung cấp hợp đồng dịch vụ, chứng từ chi trả thu nhập.

- Đối với cá nhân là nhân viên của Công ty nước ngoài, phải cung cấp chứng từ như hợp đồng lao động, bảng lương, chứng từ chi trả thu nhập, tờ khai thuế thu nhập (nếu sau thời điểm kết thúc năm tính thuế đó của cá nhân tại nước ngoài), xác nhận của Công ty nước ngoài về thu nhập của các cá nhân phát sinh từ công việc tại Việt Nam. Trên cơ sở các chứng từ nêu trên, Cục thuế xác định thu nhập bình quân ngày của cá nhân (365 ngày/1 năm). Thu nhập phát sinh tại Việt Nam được tính bằng cách nhân thu nhập bình quân ngày với số ngày cá nhân ở tại Việt Nam. Trường hợp các cá nhân được nhận thêm các khoản thu nhập khác từ công việc tại Việt Nam thì phải cộng các khoản thu nhập này để xác định thu nhập chịu thuế tại Việt Nam của các cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 640/TCT-TNCN

Hanoi, February 06, 2007

 

OFFICIAL LETTER

ON PERSONAL INCOME TAX MANAGEMENT FOR NON-RESIDENT TAXPAYERS
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 640/TCT-TNCN of February 06, 2007, on personal income tax management for non-resident taxpayers

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239