Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 590 TCT/PCCS ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách ưu đãi về thuế

Số hiệu: 590TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 590 TCT/PCCS
V/v chính sách ưu đãi về thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 2701/CT-NV ngày 11 tháng 11 năm 2003 của Cục Thuế Thừa thiên Huế về chính sách ưu đãi về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết a, Điểm 1, Điều 49 Chương V Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định:

“Doanh nghiệp giao cho tập thể người lao động; doanh nghiệp bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân:

Được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp mới thành lập và các quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Trường hợp không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động.” Căn cứ vào quy định trên thì:

1. Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hình thức giao cho tập thể người lao động theo Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục II, Phần A Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính thì được hưởng ưu đãi về thuế như doanh nghiệp mới thành lập.

2. Doanh nghiệp Nhà nước đang trong thời gian được hướng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư mở rộng theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước, chuyển đổi sang hình thức giao cho tập thể người lao động theo Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ nhưng không đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục II, Phần A Thông tư số 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính (nêu trên) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại đã ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp như quy định tại Điểm 4, Mục II, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính; hoặc được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động theo quy định tại Tiết a, Điểm 1, Điều 49 Nghị định số 103/1999/NĐ-CP trong trường hợp không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Căn cứ vào Điểm 5, Mục I, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính trong cùng một thời gian doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, vừa được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định khác của pháp luật thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế có lợi nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 590 TCT/PCCS ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách ưu đãi về thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.934
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93