Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 232/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 232/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 232 TCT/NV7 NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Tại buổi toạ đàm của Tổng cục thuế với doanh nghiệp ngày 14/11/2001, đại diện Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có kiến nghị:

- Đề nghị áp dụng việc miễn thuế SDĐNN cho một số hộ nông trường viên như các hộ dân khác.

- Đối với phần sản phẩm cà phê được khoán thực chất là nông trường thu mua để bán hộ nhưng Cục thuế vấn tính thuế GTGT?.

- Hiện nay các nông trường gặp khó khăn, phải thanh lý một số tài sản để thu hồi vốn nhưng vẫn phải chịu thuế GTGT đề nghị Tổng cục thuế xem xét không thu.

- Đề nghị TCT xem xét xử lý nợ đọng NSNN từ các năm trước.

Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) thì các nông trường được nhà nước giao đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế SDĐNN cho Nhà nước và được xét miễn, giảm thuế SDĐNN theo Luật định. Trường hợp các hộ nông trường viên nhận khoán từ chăm sóc thu hoạch và nộp sản phẩm theo hợp đồng khoán với các nông trường cà phê thì hộ nông trường viên không phải là đối tượng trực tiếp nộp thuế SDĐNN cho Nhà nước; Vì vậy không thuộc diện được xét miễn, giảm thuế SDĐNN.

- Trường hợp nông trường trực tiếp trồng cà phê và giao khoán vườn cà phê cho các nông trường viên, các nông trường viên giao nộp sản phẩm khoán bằng cà phê cho nông trường, sau đó nông trường bán sản phẩm cà phê tươi, hoặc sơ chế, thì các sản phẩm này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

- Trường hợp nông trường thu mua sản phẩm cà phê tươi kể cả mua sản lượng cà phê vượt khoán của các nông trường viên theo giá thoả thuận để kinh doanh bán ra thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ là 2% trên giá trị cà phê tươi thu mua theo bảng kê đúng như quy định tại Điểm 1b, Mục II, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

- Tại mục II, phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT không bao gồm các loại tài sản cố định, vật tư khi thanh lý nhượng bán. Vì vậy đơn vị thanh lý tài sản, vật tư, thì phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế.

- Về xử lý nợ đọng NSNN từ các năm trước của doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan. Khi có Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị liên hệ với Cục thuế địa phương để được xử lý theo đúng chế độ.

Tổng cục thuế thông báo để Tổng công ty Cà phê Việt Nam được biết.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc giái đáp vướng mắc của doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!