Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2130/TCT-PCCS về ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2130/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2130/TCT-PCCS
 V/v: Ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 574/CT.THDT ngày 23/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 10, Mục II, Phần A, Phụ lục I – Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định:A

“Nuôi trồng nông, lâm, thuỷ sản trên đất hoang hoá, vùng nước chưa được khai thác”.

Theo quy định nêu trên thì “vùng nước chưa được khai thác” là vùng nước trước đây bỏ hoang hoặc chưa được ai sử dụng vào mục đích nuôi trồng nông, lâm, thuỷ sản.

Trường hợp, nuôi trồng thuỷ sản trên bãi bồi ven sông (mà trước đây chưa có ai nuôi trồng thuỷ sản) là nuôi trồng thuỷ sản trên vùng nước chưa được khai thác.

Tuy nhiên, việc khai thác các vùng nước này không được vi phạm quy định tại điểm 13, Điều 6, Luật Thuỷ sản (Cấm các hành vi nuôi trồng thuỷ sản không theo quy hoạch làm cản trở dòng chảy, cản trở hoạt động khai thác thuỷ sản, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các ngành nghề khác).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2130/TCT-PCCS về ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599
DMCA.com Protection Status

IP: 34.232.62.209