Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1654 TCT/NV5 ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân

Số hiệu: 1654TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1654 TCT/NV5
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 164 CT/ĐTNN ngày 22/3/2002 của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về vấn đề xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính thì:

- Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả hộ tiền nhà thì tiền nhà được tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tiền lương, tiền công tiền thù lao (không bao gồm các khoản trợ cấp) phát sinh tại Việt Nam và nước ngoài.

- Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế trong trường hợp này căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng và diện tích của căn nhà. Sau khi xác định tiền nhà cá nhân thực tế sử dụng thì khoản tiền nhà này cũng được tính vào thu nhập chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tiền lương, tiền công, tiền thù lao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1654 TCT/NV5 ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status