Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3637/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3637/TCHQ-KTTT
V/v : Chứng từ nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 18 tháng 7 năm 2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2816/TCHQ- KTTT gửi Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ về việc hướng dẫn sử dụng Biên lai thu thuế đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc cơ quan Cảnh sát giao thông không cho đăng ký xe do doanh nghiệp không có biên lai thu thuế ở khâu nhập khẩu. Để thực hiện thông nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; Tổng cục hải quan xin làm rõ thêm một số điểm về chứng từ nộp thuế đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu như sau:

1- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế Nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu bằng tiền mặt cho cơ quan Hải quan thì chứng từ xác nhận doanh nghiệp đã nộp thuế là : Biên lai thu tiền do cơ quan Hải quan cấp.

2- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế Nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng, thu thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu qua Ngân hàng, thì chứng xác nhận doanh nghiệp đã nộp thuế bao gồm:

+ Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước Bằng chuyển khoản, có chữ ký đóng dấu của doanh nghiệp, chữ ký của Ngân hàng; trong đó có ghi rõ nộp thuế cho tờ khai hải quan số…….

+ Giấy báo nợ của Ngân hàng về số tiền thuế Ngân hàng đã trích chuyển nộp cho Kho Bạc Nhà Nước.

3- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế Nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng, thu thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước thì chứng từ xác nhận doanh nghiệp đã nộp thuế là: Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản có chữ ký đóng dấu của doanh nghiệp và xác nhận của Kho bạc Nhà nứoc về số thuế đã nộp; trong đó có fghi rõ nộp thuế cho tờ khai Hải quan số…

4- Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế Nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng, thu thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu trực tiếp bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước thì chứng từ xác nhận doanh nghiệp đã nộp thuế là: Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt có chữ ký của người nộp tiền và xác nhận đã thu tiền của Kho Bạc Nhà nước bằng tiền mặt có chữ ký của người nộp tiền và xác nhận đã thi tiền của Kho Bạc Nhà nước; trong đó có ghi rõ nộp thuế cho tờ khai Hải quan số…

Căn cứ vào chứng từ xác nhận đã nộp tiền thuế đối với từng trường hợp cụ thể trên; đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ cho phép tổ chức, cá nhân được đăng ký xe để lưu hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm về chứng từ nộp thuế đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu và thông báo để Cục cảnh sát Giao thông đường bộ (Tổng cục Cảnh sát) được biết và phối hợp thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ phản ánh với Tổng cục Hải quan để tiếp tục phố hợp xử lý.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp xử lý của quí Cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST (để phối hợp)
- Tổng cục Thuế (để phối hợp)
- Vụ NSNN (để phối hợp)
- Kho bacn Nhà nước (để phối hợp)
- Phòng TM& CN Việt Nam
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3637/TCHQ-KTTT ngày 07/09/2005 về chứng từ nộp tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209