Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2701/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2701/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại hàng hoá NK

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Liên doanh bò sữa Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/2005/BSĐN ngày 03/5/2005 của Công ty TNHH Liên doanh bò sữa Đồng Nai do Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) chuyển đến đề nghị xem xét lại việc áp mã số thuế đối với mặt hàng bao bì sữa thanh trùng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong công văn số 10/2005/BSĐN dẫn trên, Công ty không cung cấp thông tin liên quan đếm lô hàng NK như tên Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục NK hàng, thời gian nhập hàng, tờ khai hàng NK số, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá…., do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét, trả lời về mã số và thuế suất đối với mặt hàng nhập khẩu của Công ty.

Căn cứ Mục D quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá theo danh mục hàng hoá XK, NK và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Quyết định số 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế phối hợp  giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việcthực hiện phân loại hàng hoá XK, NK, đề nghị công ty liên hệ với CụcHải quan TP Hồ Chí Minh để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên
- Cục HQ TP HCM
- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2701/TCHQ-GSQL ngày 11/07/2005 về Phân loại hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122