Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1967/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/TCHQ/GSQL
V/v Phân loại hàng hoá NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Minh Anh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 080405/CV2 ngày 8/4/2005 của Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Minh Anh do Vụ Chính sách thuế ( Bộ Tài chính) chuyển đề nghị hướng dẫn về việc áp mã số đối với mặt hàng sách khoa học dưới dạng băng vidio hay đĩa CD ghi hình, ghi tiếng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì:

- Mặt hàng sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự thuộc nhóm 2901, nếu có nội dung là khoa học kỹ thuật để dùng cho giáo dục thì thuộc phân nhóm 4901.99.

- Mặt hàng băng, đĩa, đã ghi âm thanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác thuộc nhóm 8524, nếu có nội dung là khoa học kỹ thuật để dùng cho giáo dục có mã số 8524.1010.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá để được hướng dẫn. Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc và thực tế hàng hoá để xác định mã số hàng hoá nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1967/TCHQ/GSQL ngày 23/05/2005 về phân loại hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.920

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209