Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1133/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 01/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1133/TC/TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1133 TC/TCT NGÀY 01 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÍ KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA KHÍ

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Trả lời Công văn số 4007/LĐTBXH-KHTC ngày 14-12-2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thu phí kiểm định chai chứa khí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30-1-1999 của Chính phủ về phí lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 58/2000/QĐ-BTC ngày 21-4-2000 về mức thu lệ phí kiểm định và cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Do đó, các đơn vị thực hiện kiểm định định kỳ chai chứa khí phải thu lệ phí theo đúng mức thu quy định tại Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC và phải quản lý, sử dụng khoản tiền lệ phí thu được theo chế độ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị kiểm định thuộc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội không có ý kiến phản ảnh với Bộ Tài chính mà đã tự điều chỉnh mức thu quy định tại Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC và hạch toán khoản tiền lệ phí thu được vào doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ của đơn vị là trái với quy định của Nghị định số 04/1999/NĐ-CP và Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC nêu trên.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

1- Chỉ đạo các Trung tâm kiểm định Nhà nước trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện:

- Thu lệ phí kiểm định và cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (kể cả kiểm định chai chứa khí) theo mức thu quy định tại Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC nêu trên cho đến khi Bộ Tài chính có quy định khác thay thế. Trường hợp từ ngày 31-12-2001 trở về trước, các đơn vị kiểm định đã thu lệ phí kiểm định chai chứa khí với mức thu thấp hơn mức thu quy định tại Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC thì không đặt vấn đề truy thu vì đã thanh toán dứt điểm với khách hàng.

- Số tiền phí, lệ phí kiểm định các máy móc, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn từ ngày 31-12-2001 trở về trước phải thực hiện nộp ngân sách và quản lý sử dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC và các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP nêu trên, kể từ ngày 1-1-2002 trở đi theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

2- Chỉ đạo cơ quan liên quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định mức thu và việc quản lý sử dụng khoản thu phí kiểm định các máy móc; thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phù hợp với Pháp lệnh phí và Lệ phí ngày 28-8-2001 để thay thế Quyết định số 58/2000/QĐ-BTC nêu trên.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc phí kiểm định chai chứa khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!