Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9835/BTC-TCHQ về thuế suất xơ đầu lọc có xuất xứ Mỹ do Bộ Tài chính ban hành.

Số hiệu: 9835/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9835/BTC-TCHQ

V/v: Thuế suất xơ đầu lọc có xuất xứ Mỹ

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 31/TCT ngày 24/01/2007; Công văn số 157/TCT ngày 24/04/2007 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc đề nghị được áp thuế suất 5% cho mặt hàng xơ đầu lọc có xuất xứ Mỹ cho Tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan ngày 09/01/2007; Công văn số 1779/HQTP-NV ngày 28/06/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về việc các trường hợp nhập khẩu mặt hàng xơ đầu lọc có xuất xứ Mỹ cho Tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2007 đến ngày 10/01/2007, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

 Mặt hàng xơ đầu lọc nếu là mặt hàng thuộc danh mục giảm thuế quy định tại Quyết định 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/03/2006 của Bộ Tài chính, nhưng có Tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2007 đến hết ngày 10/01/2007, có đủ điều kiện về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của các nước thuộc cộng đồng Châu Âu (EU), của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc của Australia thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST-BTC;

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Website HQ;

- TCT Khánh Việt

(84 Hùng Vương-Nha Trang)

(thay trả lời CV số 31/TCT);     

- Lưu VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Chí Trung

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9835/BTC-TCHQ về thuế suất xơ đầu lọc có xuất xứ Mỹ do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status