Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 978/TCT-CS năm 2017 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 978/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 978/TCT-CS
V/v: thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 9023/CT-TTHT ngày 14/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế tài nguyên: Công ty sử dụng đá thải từ hoạt động khai thác than, thực hiện khai nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Công văn số 8634/CT-TTHT ngày 04/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn Công ty cổ phần Thiên Nam.

2) Về phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản: Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 (nay là Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016) của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, trường hợp Công ty cổ phần Thiên Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi, tái chế đá cát kết từ bãi thải khai thác than của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin, nếu hoạt động thu hồi, tái chế đá cát kết từ bãi thải là hoạt động khai thác khoáng sản thì phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, nếu không phải là hoạt động khai thác khoáng sản thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong quá trình khai thác than, không thu phí đến hết năm 2017 theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ các hồ sơ, tài liệu của Công ty về hoạt động thu hồi, chế biến đá cát kết từ hoạt động khai thác than thuộc bãi thải Đông Cao Sơn của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin để hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL .TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 978/TCT-CS năm 2017 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


841
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127