Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 971 TCT/ĐTNN ngày 02/04/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng và việc hoàn thuế

Số hiệu: 971TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 971 TCT/ĐTNN
V/v thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng và việc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam
(21 Phạm Ngọc Thạch, Q3, TP Hồ Chí Minh)
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời văn thư đề ngày 17 tháng 02 năm 2004 của Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam (Đại học RMIT) về một số đề nghị của Đại học RMIT đối với thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoặc xây dựng, lắp đặt và việc hoàn thuế GTGT của hoạt động xây dựng, lắp đặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Mục II, phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì đối với hợp đồng xây dựng, lắp đặt của Đại học RMIT đã ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất 5%, nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 các công trình xây dựng, lắp đặt này còn dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% cho phần khối lượng, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng. Đối với các hợp đồng xây dựng, lắp đặt được ký từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 trở đi áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% theo hướng dãn tại Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

2. Theo hướng dẫn tại Điểm 11, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì hoạt động dạy học, dạy nghề của Đại học RMIT thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên: đối với tài sản cố định mua vào sử dụng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT của tài sản cố định được tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

Do vậy, thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng, lắp đặt các toà nhà (là tài sản cố định) của Đại học RMIT không được hoàn lại. Đại học RMIT được tính số thuế GTGT của tài sản cố định này vào nguyên giá của tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 971 TCT/ĐTNN ngày 02/04/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng và việc hoàn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33