Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 970/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về chính sách tài nguyên nước thủy điện

Số hiệu: 970/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 970/TCT-DNNN
V/v: Thuế tài nguyên nước thủy điện

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hòa Bình 

 

Trả lời công văn số 106/CT-QLDN ngày 15/02/2006 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình hỏi về chính sách thuế tài nguyên nước thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai, nộp thuế tài nguyên nước thủy điện năm 2006

Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BTC ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện thì: Hàng tháng, cơ sở sản xuất thủy điện kê khai thuế tài nguyên và nộp tiền thuế tài nguyên vào NSNN theo số thuế đã kê khai. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tài nguyên chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp sau tháng phát sinh thuế tài nguyên phải nộp.

Thông tư số 05/2006/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2006. Như vậy, từ ngày 01/01/2006 đến ngày 19/02/2006 cơ sở sản xuất thủy điện vẫn kê khai và nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính. Từ ngày 20/02/2006 trở đi, cơ sở sản xuất thủy điện phải kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BTC ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính.

2. Về phân chia thuế tài nguyên

Điểm 2d Mục II Thông tư số 05/2006/TT-BTC nêu trên quy định: … “Kho bạc Nhà nước nơi cơ sở sản xuất nộp tiền thuế tài nguyên có trách nhiệm phân chia tiền thuế tài nguyên nước do các cơ sở sản xuất thủy điện nộp theo tỷ lệ phần trăm (%) cho các địa phương được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính”.

Căn cứ vào quy định trên, việc phân chia tiền thuế tài nguyên nước do các cơ sở sản xuất thủy điện nộp theo tỷ lệ phần trăm (%) cho các địa phương được hưởng vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Quyết toán thuế tài nguyên năm 2005

Tại Điểm 1 Mục III Thông tư số 153/1998/TT-BTC nêu trên quy định:…

“Trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc năm hoạt động hoặc hoặc hợp đồng khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phải quyết toán việc nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế…”

Căn cứ vào quy định trên, Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm quyết toán thuế tài nguyên của Nhà máy thủy diện Hòa Bình với Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 970/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về chính sách tài nguyên nước thủy điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182