Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9698 TC/TCT ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính về việc tỷ lệ nộp NSNN từ khai thác xuất khẩu dầu, khí lô 46 Cái Nước

Số hiệu: 9698TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 31/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9698 TC/TCT
V/v Tỷ lệ nộp NSNN từ khai thác xuất khẩu dầu, khí lô 46 Cái Nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
- Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Căn cứ Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí;

Căn cứ quy định tại Hợp đồng phân chia sản phẩm ký ngày 08/8/1990 giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam với Công ty Fina Exploration Minh Hai B.V lô 46 Cái Nước thuộc lãnh hải Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch khai thác dầu thô và khí năm 2004 của lô 46 Cái Nước nêu tại công văn số 3793/CC-TCKT ngày 28/7/2004 của Tổng công ty dầu khí Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ thuế xuất khẩu, tỷ lệ thuế tài nguyên, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp tính trên doanh thu của các lô dầu thô và khí xuất khẩu năm 2004 như sau:

Các khoản thu ngân sách

Tỷ lệ (%)

Đối với dầu thô

Đối với khí

- Tỷ lệ thuế tài nguyên

6,00%

-

- Tỷ lệ thuế xuất khẩu

3,76%

-

- Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp

25,12%

22,50%

Tổng cộng

34,88%

22,50%

Trường hợp đã kê khai và nộp các loại thuế khác với tỷ lệ tạm nộp thuế hướng dẫn tại công văn này thì thực hiện việc điều chỉnh số thuế tạm nộp thừa hoặc thiếu vào các lần nộp tiếp theo.

Việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam biết và thông báo cho nhà thầu thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9698 TC/TCT ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính về việc tỷ lệ nộp NSNN từ khai thác xuất khẩu dầu, khí lô 46 Cái Nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40