Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 959TCT/ĐTNN về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tại cho doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 959TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 959TCT/ĐTNN
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Trả lời công văn số 040105 HVS/ACC ngày 04/01/2005 của Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tại cho doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 23, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải cho doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh vận tải quốc tế là dịch vụ phục vụ trực tiếp cho vận tải quốc tế và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Điểm 1, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Phương tiện vận tải quốc tế là phương tiện có doanh thu về vận tải quốc tế đạt trên 50% tổng doanh thu về vận tải của phương tiện đó trong năm. Về thủ tục, hồ sơ và căn cứ xác định được thực hiện theo quy định tại Điểm 1, Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Khánh Hóa
- Lưu VP (HC), PCCS, DNNN, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 959TCT/ĐTNN về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tại cho doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116